تعریف بازده مورد انتظار در سرمایه گذاری

  • توسط Ava
  • 21/09/2020
  • 0
بازده مورد انتظار

بازدهی انتظاری چیست؟ بازده مورد انتظار از یک سرمایه گذاری که می‌تواند به سرمایه گذاران ارائه شود.

بازده سرمایه گذاری یک متغیر ناشناخته است که مقادیر مختلفی را با احتمالات مختلف مرتبط می‌کند. بازده مورد انتظار با ضرب کردن نتیجه بالقوه (بازده) در احتمال وقوع هر نتیجه و سپس محاسبه مجموع آن نتایج محاسبه می‌شود.
در کوتاه مدت، بازده سرمایه گذاری را می‌توان یک متغیر تصادفی در نظر گرفت که می‌تواند هر مقداری در یک محدوده معین باشد. بازده مورد انتظار بر اساس داده‌های تاریخی تعیین می‌شود که ممکن است پیش بینی قابل اعتماد یا مخدوشی از بازده آینده ارائه کند. از این رو نتیجه سرمایه گذاری تضمین نمی‌شود. بازده انتظاری سنجشی از احتمالات است که برای نشان دادن احتمال سودآوری یک سرمایه گذاری مشخص و بازده احتمالی آن ارائه می‌شود.
هدف از محاسبه بازده مورد انتظار داشتن ایده‌ای نسبت به میزان ریسک در مقابل سود احتمالی برای سرمایه‌گذار است. این مهم به سرمایه گذار مبنایی برای مقایسه با نرخ بازده بدون ریسک می‌دهد. نرخ سود اوراق خزانه ۳ ماهه ایالات متحده اغلب برای نشان دادن نرخ بازده بدون ریسک استفاده می‌شود.

تعریف بازده مورد انتظار در سرمایه گذاری

مبانی توزیع احتمال

برای یک متغیر تصادفی معین، توزیع احتمالی آن تابعی است که تمام مقادیر ممکن را که می‌تواند نشان می‌دهد و در محدوده خاصی قرار دارد که از حداکثر و حداقل آماری ممکن گرفته شده است. توزیع‌ می‌تواند دو نوع باشد: گسسته و پیوسته. توزیع‌ گسسته فقط مقادیر خاصی را در یک محدوده مشخص نشان می‌دهد. یک متغیر تصادفی به دنبال توزیع مداوم می‌تواند شامل هر مقداری در یک محدوده معین باشد . پرتاب یک سکه دو نتیجه ممکن دارد و بنابراین نمونه‌ای از توزیع گسسته است. توزیع مقدار قد مردان بالغ که می‌تواند هر مقداری را در یک محدوده اعلام شده شامل شود توزیع احتمال پیوسته است.

محاسبه با‌‌‎زده مورد انتظار برای یک سرمایه گذاری واحد

بیایید سرمایه گذاری الف را در نظر بگیریم که ۲۰٪ احتمال دارد با‌‎زده سرمایه گذاری ۱۵٪ داشته باشد، ۵۰٪ احتمال بازده ۱۰٪ و ۳۰٪ احتمال بازدهی منفی یا ۵٪ ضرر دارد. این مثالی از محاسبه توزیع احتمال گسسته برای با‌‎زده بالقوه است.
احتمالات بر اساس مطالعه داده‌های تاریخی در مورد بازده قبلی سرمایه گذاری مورد ارزیابی حاصل شده است. احتمالات بیان شده در این مورد، ممکن است از مطالعه عملکرد دارایی طی ۱۰ سال گذشته حاصل شده باشد. فرض کنید طی دو سال از ۱۰ سال بازدهی ۱۵ درصدی، در ۵ سال از ۱۰ سال بازدهی ۱۰ درصدی و ۳ سال از ۱۰ سال را ۵٪ ضرر داشته است.

با‌‎زده مورد انتظار برای سرمایه گذاری الف به شرح زیر محاسبه می‌شود:
بازدهی انتظاری = ۰.۲ (۱۵%) + ۰.۵ (۱۰%) + ۰.۳ (۵-%)
۳% + ۵% – ۱.۵% = ۶.۵%
بنابراین، متوسط با‌‎زده احتمالی بلند مدت برای سرمایه گذاری الف ۶.۵% است.

محاسبه بازده مورد انتظار یک پورتفوی

محاسبه بازده مورد انتظار فقط به محاسبات یک سرمایه گذاری محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند برای پورتفوی هم محاسبه شود. بازده مورد انتظار برای پرتفوی سرمایه گذاری میانگین موزون بازده مورد انتظار هر یک از اجزای آن است. اجزای سازنده بر اساس درصدی که از ارزش کل پورتفوی را تشکیل می‌دهند وزن می‌شوند. بررسی میانگین موزون دارایی‌های نمونه کارها همچنین می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تنوع پرتفوی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنند.
برای نشان دادن با‌‎زده مورد انتظار پرتفوی سرمایه گذاری، فرض کنید که پورتفویی از سه دارایی ب، ج و د تشکیل شده است. در این پورتفوی ۲۰۰۰ دلار روی دارایی ب، ۵۰۰۰ دلار روی دارایی ج و ۳۰۰۰ دلار روی دارایی د سرمایه گذاری می‌شود. فرض کنید بازده مورد انتظار برای این ۳ دارایی بترتیب معادل ۱۵%، ۱۰% و ۲۰% باشد. بر اساس میزان سرمایه گذاری در هر دارایی، بازده مورد انتظار این پورتفوی را می‌توان به شرح زیر محاسبه کرد:
بازده انتطاری پورتفوی = ۰.۲ (۱۵٪) + ۰.۵ (۱۰٪) + ۰.۳ (۲۰٪)
۳% + ۵% + ۶% = ۱۴%
بنابراین بازده مورد انتظار برای این پورتفوی معادل ۱۴ درصد است.

توجه داشته باشید که اگرچه میانگین ساده بازده مورد انتظار این پورتفوی ۱۵٪ است (میانگین ۱۰٪، ۱۵٪ و ۲۰٪)، اما بازده انتظاری پورتفوی کمی ‌کمتر از این رقم متوسط و برابر با ۱۴% است. این امر به این دلیل است که نیمی ‌از سرمایه در دارایی‌ای با کمترین بازده مورد انتظار سرمایه گذاری شده است.

سرمایه گذاری

تحلیل ریسک سرمایه گذاری

علاوه بر محاسبه با‌‎زده مورد انتظار، سرمایه گذاران همچنین باید ریسک دارایی‌های مورد سرمایه گذاری را نیز در نظر بگیرند. این امر به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید که آیا اجزای پورتفوی به درستی با تحمل ریسک سرمایه گذار و اهداف سرمایه گذاری همسو هستند یا خیر.
به عنوان مثال فرض کنید که طی پنج سال گذشته دو پورتفوی به ترتیب بازدهی زیر را نشان داده‌اند:
پورتفوی الف: ۱۲%، ۲%، ۲۵%، ۹-%، ۱۰%
پورتفوی ب: ۷%، ۶%، ۹%، ۱۲%، ۶%
محاسبه با‌‎زده مورد انتظار برای هر دو پورتفوی ما را به باز‌‎ده انتظاری ۸٪ می‌رساند. با این حال هنگامی ‌که هر یک از اجزا از منظر ریسک مورد بررسی قرار ‌گیرند (بر اساس انحرافات سال به سال از میانگین بازده مورد انتظار) در می‌یابید که پورتفوی الف پنج برابر ریسک بیشتر نسبت به پورتفوی ب دارد. انحراف معیار پورتفوی الف ۱۲.۶٪ است در حالی که انحراف معیار فقط ۲.۶٪ است. انحراف استاندارد نشان دهنده سطح واریانسی است که نسبت به میانگین رخ داده است.

نقش تحمل ریسک و سایر عوامل

مفهوم با‌‎زده مورد انتظار بخشی از روند کلی ارزیابی یک سرمایه گذاری بالقوه است. اگرچه تحلیل گران بازار برای محاسبه با‌‎زده مورد انتظار فرمول‌های ریاضی سر راستی ارائه کرده‌اند اما سرمایه گذاران ممکن است هنگام تنظیم یک پورتفوی سرمایه گذاری عوامل دیگری نظیر اهداف سرمایه گذاری شخصی و سطح تحمل ریسک را در نظر بگیرند.
به عنوان مثال یک سرمایه گذار ممکن است شرایط خاص اقتصادی یا سرمایه گذاری موجود را در نظر بگیرد. در دوران تلاطم بازارها، سرمایه گذاران تمایل دارند به سمت سرمایه گذاری‌های ایمن و کم نوسان بروند حتی اگر به طور معمول توان ریسک پذیری بیشتری داشته باشند. بنابراین یک سرمایه گذار ممکن است از سهامی با انحراف معیار بالا نسبت به بازده متوسط خود فاصله بگیرد حتی اگر محاسبات نشان دهد که این سرمایه گذاری بازده انتظاری بالایی دارد.
همچنین لازم به یادآوری است که با‌‎زده مورد انتظار براساس عملکرد گذشته سهام محاسبه می‌شود. با این حال، اگر یک سرمایه گذار اطلاعاتی خاص در مورد یک شرکت داشته باشد و این داده‌ها او را به این باور برساند که شرکت در آینده، عملکرد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با هنجارهای تاریخی خود خواهد داشت ممکن است سرمایه گذاری در سهامی ‌را برگزیند که فاقد معیارهای مورد نظر از جنبه بازده انتظاری باشد. معیار مالی مفیدی که بایستی علاوه بر بازده مورد انتظار در نظر گرفته شود، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) است که مستقیماً نسبت سود حاصله شرکت به میزان هزینه و سرمایه گذاری صورت گرفته را مقایسه می‌کند.
اگرچه با‌‎زده انتظاری یک پیش بینی تضمین شده برای عملکرد سهام نیست اما ثابت شده که فرمول بازده مورد انتظار یک ابزار تحلیلی عالی است که به سرمایه گذاران کمک می‌کند بازده احتمالی سرمایه گذاری را ارزیابی کرده و ریسک و تنوع پورتفوی خود را ارزیابی کنند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو خبرنامه پول پدیا شوید

اخبار

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید

عضو خبرنامه پول پدیا شوید

با عضویت در خبرنامه پول پدیا از این پس بهترین های بازار پول و سرمایه و صدها مطالب مرتبط دیگر را به صورت هفتگی روی ایمیل خود دریافت خواهید کرد

شما عضو خبرنامه پول پدیا شدید :)