نوشتن برنامه ی کاری: برنامه ی مالی

 • توسط pooladmin
 • 29/05/2019
 • 0
برنامه ی کاری

بخش مالی برنامه ی کاری

بخش مالی ِ برنامه کاری شما مشخص می کند که آیا ایده ی شما مناسب است یا خیر و اینکه بر سرمایه گذارانی که ممکن است جذب ایده ی شما شوند، تمرکز می کند. بخش مالی از سه موقعیت مالی تشکیل شده است: صورت سود و زیان، پیش بینی جریان نقدی و ترازنامه و یک تحلیل مختصر از این سه موقعیت.

این مقاله شما را در آماده سازی هرکدام از این سه موقعیت مالی راهنمایی می کند. پیش از شروع، باید داده های مالی تان را که شامل تمام هزینه ها خواهد شد جمع آوری کنید.

جمع آوری هزینه ها

درباره ی هزینه های کاریتان به دو صورت فکر کنید: هزینه های اولیه و هزینه های اجرایی. تمام هزینه های مرتبط با ارتقای کارتان به عنوان هزینه های شروع/راه اندازی در نظر گرفته می شود. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • هزینه ی ثبت نام کاری
 • مجوز کسب و کار
 • موجودی کسب و کار
 • سپرده ی اجاره
 • پرداختی پس از خرید اموال
 • پرداختی پس از خرید تجهیزات
 • هزینه های نصب خدمات رفاهی

این تنها نمونه ای از هزینه های راه اندازی است، فهرست شما به محض اینکه شروع به آیتم بندی می کنید، افزایش می یابد. هزینه های اجرایی آن هایی هستند که باعث ادامه ی فعالیت بیزینس تان می شوند. به این ها به عنوان هزینه های ماهانه فکر کنید. فهرست هزینه های اجرایی شما می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • حقوق ها (از جمله خودتان)
 • هزینه ی رهن و اجاره
 • هزینه های ارتباطات مخابراتی
 • خدمات رفاهی
 • مواد خام
 • ذخیره سازی
 • توزیع
 • ارتقا
 • پرداخت وام
 • لوازم اداری
 • نگهداری

این یک فهرست جزئی است. اگر یک بار تمام هزینه های اجرایی تان را فهرست کنید، کل هزینه ی ماهانه ی اجرایی برنامه ی کاری تان نشان داده می شود. این عدد را در ۶ ضرب کنید تا یک تخمین شش ماهه از هزینه های اجرایی تان بدست آورید. این مقدار را به کل فهرست هزینه ی راه اندازی اضافه کنید، تا به یک میزان مشخص از هزینه های راه اندازی دست یابید.

برنامه ی کاری

حال می توانید موقعیت های مالی تان را برای شروع طرح کاری تان با صورت سود و زیان جمع آوری کنید.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یکی از سه موقعیت مالی ای است که در بخش مالی ِ برنامه ی کاری تان بدان نیاز دارید. درآمد، هزینه ها و سود برای یک دوره ی مشخص را نشان می دهد. بازخوردی از بیزینس تان را نشان می دهد که آیا سودمند است یا خیر.

سود/زیان = هزینه ها – درآمد

بیزینس های ایجاد شده به طور معمول، صورت سود و زیان را به شکل سه ماه یا حتی یک بار در سال برای اهداف بیزینس تولید می کنند، صورت سود و زیان باید به طور مکرر – به طور ماهیانه در سال اول تولید شود.

تمام این دسته بندی ها در این صورت سود و زیان در برنامه ی کاری تان اعمال نمی شود. آن هایی را که اعمال نمی شوند حذف کنید و دسته بندی هایی را اضافه کنید که این الگو را با بیزینس تان سازگار کند.

برای استفاده از این الگو به عنوان بخشی از طرح بیزینس، آن را به عنوان یک قالب در نظر بگیرید و مقدار مناسب برای هر آیتم را برای هر ماه پر کنید.

اگر دارای یک بیزینس مولد هستید، بخش درآمد ِ صورت سود و زیان متفاوت خواهد بود. درآمد برابر با فروش خواهد بود و در بخش مالی ِ طرح بیزینس بدان نیاز دارید.

پیش بینی جریان نقدی

پیش بینی جریان نقدی نشان می دهد که چه مقدار پول نقد نیاز است تا در درون و بیرون بیزینس تان جریان پیدا کند. برای شما، این کار به منظور مدیریت جریان پول نقد بسیار اهمیت دارد زیرا هنگامی که هزینه هایتان خیلی بالا هستند یا به یک سرمایه گذاری کوتاه مدت به منظور جریان نقدی ماندگار سر و کار دارد را نشان می دهد. به عنوان بخشی از برنامه ی کاری تان، پیش بینی جریان نقدی، میزان سرمایه گذاری بر اساس نیاز های کاری تان را نشان می دهد.

پیش بینی جریان نقدی به سرمایه گذاران نشان می دهد که آیا بیزینس تان یک ریسک معتبر ِ خوب است یا خیر و اگر پول نقد کافی در دست داشته باشید، بیزینس تان قابلیت تبدیل به یک نمونه ی خوب از خط اعتباری، وام کوتاه مدت یا سرمایه گذاری بلند مدت را دارد.

پیش بینی جریان نقدی را با صورت جریان وجوه نقد اشتباه نگیرید. صورت جریان وجوه نقد، جریان نقدی داخل و خارج بیزینس تان را نشان می دهد. به عبارت دیگر، توضیح می دهد که جریان نقدی در گذشته رخ داده است. پیش بینی جریان نقدی، پول نقد پیش بینی شده ای را نشان می دهد که طی یک دوره ی منتخب در آینده تولید و یا ارتقا می یابد.

اگرچه هر دو جریان نقدی ابزار های مهم تصمیم گیری در بیزینس هستند اما فقط پیش بینی جریان نقدی برای برنامه ی کاری مورد نیاز است.  پیش بینی جریان نقدی برای هرماه در طول یک سال در بخش مالی برنامه ی کاری تان شامل می شود.

سه بخش در ارتباط با پیش بینی جریان نقدی وجود دارد. بخش اول، اطلاعات ِ درآمد نقدی تان را ارائه می کند. میزان تخمینی فروش هر ماهتان را وارد کنید. تنها فروش هایی را که به صورت نقد در طول یک ماه ارائه می کنید وارد کنید.

بخش دوم پیش بینی جریان نقدی ، پرداخت های نقدی تان را فهرست می کند. دسته بندی هزینه های متنوع از دفترتان بیرون بیاورید و هزینه های واقعی ِ پرداختی هر ماه را فهرست کنید.

بخش سوم پیش بینی جریان نقدی، اصلاح ِ درآمد نقدی به صورت پرداخت درآمد است. همان طور که واژه ی اصلاح پیشنهاد می کند، این بخش یک تراز باز را نشان می دهد که از اقدامات ماه گذشته انتقال یافته است. درآمد رایج ماهانه به این تراز اضافه می شود، پرداختی رایج ِ ماهانه کاهش می یابد و جریان نقدی تنظیم شده به ماه بعد انتقال می یباد.

در اینجا الگویی به منظور پیش بینی جریان نقدی که می توانید برای برنامه ی کاری تان استفاده کنید وجود دارد (یا بعدها که بیزینس تان رونق گرفت)

جریان نقد = کل درآمد نقدی – کل پرداخت نقدی

تراز نقدی باز = تراز نقدی بسته از ماه گذشته

تراز نقدی بسته = تراز نقدی باز – جریان نقدی

برای استفاده از این الگو به منظور بیزینس تان، درامد مناسب ودسته بندی ِ پرداختی را حذف و اضافه کنید که بر بیزینس تان اعمال شود.

به هنگام ساخت پیش بینی ِ جریان نقدی تان، خطری پیرامون فروش تان وجود دارد. مقاله ی تری الیوت تحت عنوان سه شیوه ی پیش بینی فروش به شما کمک خواهد کرد تا از این خطر اجتناب کنید و توضیح دقیقی از اینکه چطور برای پیش بینی جریان نقدی تان، پیش بینی درستی انجام دهید را فراهم می کند.

ترازنامه اخرین موقعیت مالی ای ست که نیاز است تا در طرح بیزینس تان وجود داشته باشد.

ترازنامه

ترازنامه ، ارزش شبکه ای بیزینس تان را در یک زمان مشخص نشان می دهد. ترازنامه تمام داده های مالی درباره ی بیزینس تان در سه دسته ی دارایی، بدهی و ارزش سهام به طور خلاصه شرح می دهد.

دارایی ها جزئی محسوس از ارزش مالی خود شرکت هستند.

بدهی مبلغی است که به بدهکار شرکت مرتبط می شود.

میزان سهام، تفاوت شبکه ای است که کل بدهی از کل دارایی کسر شود.

درآمد حفظ شده ، مبلغی است که توسط شرکت به منظور گسترش و نه برای سود سهام، نگه داری می شود.

درآمد رایج، درآمد سالانه ای است که به میزان داده ی ترازنامه افزایش می یابد (درآمد فروش و هزینه ها)

کل حساب ها در دفتر شما به صورت دارایی، بدهی و ارزش سهام دسته بندی شده است. ارتباط میان ان ها به صورت فرمول زیر است:

دارایی = بدهی + ارزش سهام

برای برنامه ی کاری تان باید ترازنامه ی فرم پیشنهادی که اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و جریان نقدی پول را خلاصه می کند، ایجاد کنید. یک بیزینس به طور معمول سالیانه یک ترازنامه فراهم می کند.

در اینجا یک الگوی ترازنامه وجود دارد که می توانید برای برنامه ی کاری تان استفاده کنید (یا بعدها که بیزینس تان رونق گرفت).

این الگو دسته بندی متفاوتی از دارایی ها و بدهی هایی است که ممکن است بر بیزینس شما اعمال شود. ترازنامه ها، حساب ها را در دفتر ثبت شما تولید می کند. دسته بندی ها را در الگوی ترازنامه اعمال کنید تا بیزینس تان مورد پذیرش قرار گیرد.

هنگامی که ترازنامه تان کامل شد، برای هر کدام از سه قسمت موقعیت مالی، خلاصه تحلیلی بنویسید. تحلیل باید کوتاه و همراه با نکات مهم باشد، تا اینکه تحلیلی عمیق داشته باشد. موقعیت های مالی خودشان (صورت سود و زیان، پیش بینی جریان نقدی و ترازنامه) باید ضمیمه ی برنامه ی کاری تان باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو خبرنامه پول پدیا شوید

اخبار

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید

عضو خبرنامه پول پدیا شوید

با عضویت در خبرنامه پول پدیا از این پس بهترین های بازار پول و سرمایه و صدها مطالب مرتبط دیگر را به صورت هفتگی روی ایمیل خود دریافت خواهید کرد

شما عضو خبرنامه پول پدیا شدید :)