رشد اقتصادی و قانون 70

  • توسط محمد عطاری
  • 28/06/2019
  • 0

1. درک تأثیر تفاوت نرخ رشد

تعداد سال های مورد نیاز برای دو برابر شدن = 70/ نرخ رشد سالانه به درصد
در زمان آنالیز تاثیر تفاوت های موجود در نرخ رشد اقتصادی در یک دوره زمانی، اکثر مواقع تفاوت های کوچک در نرخ رشد سالانه باعث تفاوت های بزرگ در اندازه اقتصاد در افق های بلند مدت می شود. در نتیجه، داشتن یک قانون برای قرار دادن نرخ رشد در چشم انداز بسیار خوب است.
یک خلاصه آماری جذاب و مستقیم مورد استفاده برای درک رشد اقتصادی تعداد سال هایی است که طول می کشد تا اندازه یک اقتصاد دو برابر شود. خوشبختانه، اقتصاد دانان یک روش تقریبی ساده برای تخمین این دوره زمانی دارند بدین صورت که سال هایی که طول می کشد تا اندازه یک اقتصاد دو برابر شود برابر با 70 تقسیم بر نرخ رشد به درصد می باشد. فرمول بالا نشان دهنده این مطلب است و اقتصاد دانان به این مفهوم با عنوان قانون 70 اشاره می کنند.
برخی منابع به آن قانون 69 یا قانون 72 نیز می گویند اما آن ها تنها تغییرات کوچکی از قانون 70 هستند و صرفا جاگزین پارامترهای عددی فرمول بالا می شوند. پارامترهای متفاوت درجه دقت عددی متفاوت و فرضیه های متفاوت را با توجه به فرکانس ترکیبی را نشان می دهد. ( خصوصا قانون 69 دقیق ترین پارامتر برای ترکیب ادامه دار است اما قانون 70 راحت تر محاسبه می شود و 72 پارامتر دقیق تری برای ترکیبات با فرکانس پایین تر و نرخ رشد متوسط می باشد)

قانون 70

2. استفاده از قانون 70

برای مثال، اگر اقتصادی 1 درصد در سال رشد داشته باشد، 70 سال طول می کشد تا اندازه آن دو برابر شود. اگر یک اقتصاد دو درصد در سال رشد داشته باشد، 35 سال طول می کشد تا اندازه آن دو برابر شود. اگر یک اقتصاد رشد سالانه 7 درصدی داشته باشد، دو برابر شدن اندازه 10 سال طول می کشد و به همین شکل ادامه می یابد.
با مشاهده این اعداد، مشخص می شود که چگونه تغییرات کوچک در نرخ رشد می تواند باعث تغییرات قابل ملاحظه ای در یک مدت زمان طولانی بشود. برای مثال، دو اقتصاد را در نظر بگیرید که یکی از آن ها 1 درصد در سال رشد دارد و دیگری رشد دو درصدی را به خود می بیند. اقتصاد اول بعد از 70 سال و اقتصاد دوم بعد از 35 سال دو برابر می شود در نتیجه بعد از 70 سال اقتصاد اول یک بار و اقتصاد دوم دو بار دوبرابر شده است. در نتیجه بعد از 70 سال اقتصاد دوم دو برابر اقتصاد اول خواهد بود.
با همین منطق، بعد از 140 سال، اقتصاد اول دو بار دوبرابر شده و اقتصاد دوم 4 بار دو برابر می شود. به عبارت دیگر اقتصاد دوم 16 برابر اندازه اولیه خود خواهد بود در حالی که اقتصاد اول 4 برابر اندازه اولیه خود می شود. در نتیجه بعد از 140 سال همان یک درصد رشد اضافه باعث می شود یک اقتصاد 4 برابر بزرگتر باشد.

3. مشتق قانون 70

قانون 70 در واقع نتیجه یک ترکیب ریاضیاتی می باشد. از لحاظ ریاضیاتی، یک مقدار بعد از دوره زمانی t که با نرخ رشد r همراه است برابر با مقدار اولیه ضرب در نرخ رشد r ضرب در مدت زمان t می باشد. این حالت با فرمول بالا توضیح داده شده است. برای اینکه زمان دوبرابر شدن یک مقدار را بیابید، دو برابر مقدار اولیه را به جای مقدار آخر قرار دهید و سپس مدت زمان t را محاسبه کنید. این رابطه ای که مدت زمان t برابر با 70 تقسیم بر نرخ رشد r به درصد را نشان می دهد.

قانون 70

4. قانون 70 حتی برای رشد منفی هم کاربرد دارد

تعداد سال های نصف شده = 70 / نرخ رشد سالانه به درصد
قانون 70 را برای مواقعی که نرخ رشد منفی وجود دارد نیز می توان استفاده کرد. در این مورد، قانون 70 مدت زمانی که طول می کشد تا یک اقتصاد نصف شود را نشان می دهد. برای مثال، اگر اقتصاد یک کشور نرخ رشد -2 درصد در سال را داشته باشد، بعد از 35 سال اندازه آن نصف خواهد شد.

5. قانون 70 را می توان برای چیزهای دیگری به جز رشد اقتصادی نیز استفاده کرد

تعداد سالهایی که بری دو برابر شدن نیاز است = 70 / نرخ رشد سالانه به درصد
این قانون 70 برای موارد دیگری به جز اندازه اقتصاد استفاده می شود. برای مثال در بحث مالی قانون 70 می تواند مدت زمانی که طول می کشد تا یک سرمایه گذاری دو برابر شود را نشان می دهد. در زیست شناسی قانون 70 می تواند برای تعیین مدت زمانی که طول می کشد تا تعداد باکتری های یک نمونه دو برابر شود استفاده شود. این کاربرد پذیری قانون 70 باعث می شود این قانون ساده و در عین حال ابزاری قدرتمند باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو خبرنامه پول پدیا شوید

اخبار

error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید

عضو خبرنامه پول پدیا شوید

با عضویت در خبرنامه پول پدیا از این پس بهترین های بازار پول و سرمایه و صدها مطالب مرتبط دیگر را به صورت هفتگی روی ایمیل خود دریافت خواهید کرد

شما عضو خبرنامه پول پدیا شدید :)